CompassietrainingTraining Compassie start 12 september. Aanmelden via AGENDA.

De training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is een tweewekelijkse verdiepingstraining om mindfulness en mildheid te blijven oefenen, vooral in contact met ongemak en pijn. Compassie is naast liefdevolle vriendelijkheid, één van de kwaliteiten van het hart. Je leert moeilijke en stressvolle ervaringen onder ogen te zien met meer acceptatie, mildheid en zachtheid.  

 

 

 

In alle hectiek van de dag, waarin ook veel verwachtingen en prestratiedruk zijn ervaren mensen vaak psychische problemen, onzekerheid of hebben last van zelfverwijt of schaamte. Vooral wanneer je je somber, angstig, boos of eenzaam voelt, je streng bent voor jezelf, kan het moeilijk zijn om warme gevoelens voor jezelf en anderen te ervaren. Gesprekstherapie biedt niet altijd een oplossing. Soms krijg je wel inzichten maar bereik je onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik begrijp het wel, maar voel het niet.’). Juist dan kun je kiezen voor compassietraining waarbij verschillende oefeningen aan bod komen om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

De compassietraining is een training met een wetenschappelijk onderbouwde visie over het belang van zelfcompassie, ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

De volgende vier thema's staan centraal, ook wel de vier hartkwaliteiten genoemd:

•Compassie. Het kunnen ervaren van het lijden van de ander, het kunnen herkennen van het eigen lijden. En dan doen wat heilzaam is voor die persoon of in het geval van zelf-compassie doen wat heilzaam is voor jouzelf

•Liefdevolle vriendelijkheid. Oprechte vriendelijkheid voor de ander zodat deze persoon een gevoel van warmte en betrokkenheid ervaart waardoor hij of zij positiever in het leven kan staan. Wanneer we liefdevolle vriendelijkheid tonen voor de ander beoefenen we gelijktijdig zelf-compassie

•Gelijkmoedigheid. De rust om de werkelijkheid te (leren) accepteren zoals het is,

•Medevreugde. Het samen met de ander kunnen genieten van zijn of haar vreugde.

Voor wie?

Compassietraining is een ervaringsgerichte training die geschikt is voor iedereen die reeds een mindfulnesstraining heeft gevolgd of ruime meditatie-ervaring heeft, met als resultaat: •Erkennen en accepteren van pijn en lijden als deel van het leven •Leren herkennen van de overlevingsmodus •Herkennen van stressreacties en reageren met (zelf)compassie •(H)erkennen van innerlijke patronen •Ervaren van compassie, warmte en geborgenheid voor anderen •Vergroten van zelfwaardering •Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen (jaag-,gevaar- en zorgsysteem), gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. •Meer momenten kunnen genieten en 'ja' zeggen tegen het leven •Meer mildheid en vriendelijkheid ontwikkelen ten aanzien van jezelf en je omgeving •Leren hoe gedachten de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen •Leren herkennen van invloeden van buitenaf, maar ook innerlijke invloeden zoals schaamte, zelfverwijt en innerlijke pestkop •Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. •Toepassen van compassie en mildheid ten aanzien van je hooggevoeligheid en perfectionisme

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur per week. De nadruk van de training ligt net als bij mindfulness op 'leren door ervaren' aan de hand van oefeningen, zoals: begeleide aandachtsoefeningen, diverse compassieoefeningen en inzichtsoefeningen. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen. Natuurlijk ben je vrij in wat je deelt met een ander. Je leert van elkaar, echter hoef je niet de problemen voor elkaar op te lossen. Compassievol er kunnen zijn voor de ander zonder dat het jou teveel energie kost (verschil ervaren tussen mede-lijden en mede-leven). Je kunt elkaar wel ondersteunen door in de groep je eigen mogelijkheden te onderzoeken om met meer mindfulness en compassie in het leven te staan.

Wat wordt er van je verwacht?

Ik zal telefonisch met je kennismaken om verwachtingen en motivatie te bespreken én af te stemmen of de training voor je geschikt is. Deelname vraagt: nieuwsgierigheid om jezelf te onderzoeken, je innerlijke patronen, gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen. Soms heb je hier moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Het kost tijd en energie om een nieuwe levenshouding te cultiveren. Bereidheid om dagelijks 30-45 minuten te oefenen, om het effect van de training te vergroten.

Praktische info:

Data: tweewekelijkse training van 8 bijeenkomsten in totaal:

Nieuwe startdata : dinsdagavond 12 - 26 september,  10 - 24 oktober, 7 - 21 november, 12 en 19 december 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Locatie: Roermond

Investering: 300 euro

Aanmelden zie agenda of klik hier

Trainer: Mila Verboeket : Categorie B trainer. Zie ook www.compassietraining.nl

<<<<< Terug