Vrijheid zit in jezelf 5 5 2017 Confidanza

Vrijheid zit in jezelf

Wat is vrijheid? Vrijheid is voor mij dat iedereen precies mag zijn zoals hij is. Vrijheid van meningsuiting is hier in Nederland een groot goed. Durf jij werkelijk uit te spreken wat jij voelt en denkt en wat jij belangrijk vindt? Of hou jij jezelf klein (lees ook mijn vorige blog hierover). Durf jij je leven te leiden zoals jij het graag wilt, met natuurlijk alle respect voor jezelf en je omgeving? We kennen allemaal de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, waarin velen echt gevangen zaten. Ook nu is er van alles gaande in onze zogenaamde ‘moderne’ wereld en zitten we op een of andere manier vaak ‘gevangen’. Speciaal op een dag als vandaag, 5 mei, (en gisteren) staan we daar weer uitgebreid bij stil, hopelijk vol respect voor iedereen die geleden heeft en nog lijdt.  De geschiedenis haalt ons soms ook in, en het lijkt of er ook op een ander niveau opnieuw een ‘oorlog’ woedt.

Vrijheid begint, als je het mij vraagt, op microniveau in jezelf.Kun jij (negatieve) overtuigingen loslaten? Durf jij je ziel, je hart, je lijf alle vrijheid en ruimte te geven? Kun je jezelf benaderen met liefde, zachtheid en compassie of leef je het leven van de ander? In mijn praktijk ontmoet ik vaak mensen die een groot hart hebben voor iedereen, maar weinig ruimte bieden aan zichzelf. Mensen die niet goed weten wie ze nu zijn, die ook op latere leeftijd zichzelf opnieuw mogen ontdekken. Leven vanuit je hart is mijn motto, maar in verbondenheid met je verstand.

Zonder iemand te willen beledigen of zonder alles over een kam te scheren. Ik denk dat we hier in Nederland over het algemeen veel ruimte krijgen om onszelf te ontwikkelen, te mogen kiezen, ons leven in alle vrijheid te leven zonder al teveel belemmeringen. De belemmeringen die we met zijn allen creëren, beginnen vaak op persoonlijk niveau.

"Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid."
Bron: De lange weg naar de  vrijheid, Nelson Mandela

Wat als je jezelf berooft van vrijheid?

Zeg eens eerlijk. Heb jij ook wel eens last van oordelen, overtuigingen en negatieve gedachten? Ben jij werkelijk vrij van alle ballast die je hebt meegekregen van je (voor-)ouders en je huidige omgeving en kun je volop genieten van het leven dat je nu leidt? Wat draag jij nu nog mee in je rugzak en wat zou je graag los willen laten? Zodat je werkelijk het leven gaat leiden dat voor jou bestemd is. Ik geloof dat we allemaal een pakketje meekrijgen met talenten, kwaliteiten, eigenschappen die maken dat jij jij bent. Hoe mooi zou het zijn als je daar ook volledig toegang toe hebt. Vrijheid begint daar waar we respect voor elkaar kunnen hebben, maar vooral ook respect voor jezelf.

“Vrijheid begint daar waar jij jezelf toestaat helemaal jezelf te zijn”
Mila Verboeket

Dansend door het leven gaan een utopie?

Ik gun het iedereen om dansend door het leven te gaan. Maar ook ik weet dat dat niet altijd mogelijk is. We kennen nu eenmaal ook momenten van zorg, angst, verdriet en pijn. Hoe fijn zou het dan zijn als je je leven wel met een bepaalde lichtheid, speelsheid en flexibiliteit kan ervaren en bekijken, zodat je elke hobbel met gemak kunt nemen. Heb je moeite om je hartkwaliteiten in alle vrijheid in te zetten, voelt je leven soms zwaar, of heb je soms gewoon geen overzicht? Wil je jezelf bevrijden van deze ballast en weer je eigen koers varen in werkelijke verbinding met je hart, ziel en lichaam én in respect voor je jezelf en anderen? Tijdens het werken met de energetische stoelen, de UrimCode en de BronCode merk ik steeds weer hoe iemand weer gaat stralen nadat alle ballast op allerlei lagen van bewustzijn verwijderd worden. Zowel op fysiek, mentaal als energetisch niveau voelt men zich lichter, meer in balans, met meer overzicht en heldere focus. Signalen van spanning en stress worden makkelijker herkend, ook wordt er een duidelijker onderscheid ervaren tussen ‘dat wat van mij is en van de ander’. Ook door te dansen, te zingen, te doen wat jouw hart jou ingeeft, krijg je weer rust, helderheid en ver-lichting. Graag sluit ik af met een gedicht dat ik eerder schreef, maar nog steeds mij raakt.

Laat je hart dansen in vrijheid

Zonder grenzen, zonder kaders
Ont-moet ik jou
vol tederheid koester ik mijn eigen ik
onbevangen, vrij verlangend naar liefde

Wankel ik soms in onzekerheid
vol moed en compassie omarm ik jou
En verwonder me steeds weer
hoe liefdevol wij samen elkaar dragen
in licht en donkerte
en ons hart laten dansen in vrijheid

Mila Verboeket, 2012


Ik wens iedereen een inspirerende vrijheids-dag met vele ontmoetingen vanuit een liefdevol hart. Wil je ondersteuning in het laten dansen van je hart, dan ontmoet ik je graag in mijn praktijk of waar dan ook. Bel of mail me: http://confidanza.nl/contact.

Hartegroet, Mila Verboeket

5 mei 2017